• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
konfliktrådet

Gratis hjelp til alle fra konfliktrådet

Nabokrangel, tomtetvist, arvesaker, husleietvist, problemer med det offentlige tjenesteapparat, konflikt på jobben er noen av sakene du kan få hjelp med.

Konfliktrådet i Øst-Finnmark har hatt stor økning i antall saker de siste par årene. De aller fleste sakene som det er meglet i er saker som er oversendt fra politiet.

Det som kanskje ikke er så kjent, er at hvem som helst kan ta kontakt med konfliktrådet for å få bistand til å løse en tvist eller en konflikt man har med andre. Det kan være nabokrangel, tomtetvist, arvesaker, husleietvist, problemer med det offentlige tjenesteapparat, konflikt på jobben osv. Tjenesten er gratis for partene.

Megling skiller seg fra konfliktløsning i domstolene hvor det ofte handler om å få rett og vinne over den andre parten. I megling søker man ved samtale å nå inn til kjernen i konflikten, slik at partene i større grad forstår hverandres handlinger eller synspunkter på konflikten. Megler dømmer ikke riktig eller galt i konflikten og treffer ingen avgjørelser, men hjelper partene med selv å finne løsninger.

Konfliktrådet har i møte med Nesseby kommune blitt enig om å ha åpningstid på rådhuset hver onsdag fra. kl. 10.00 til kl. 14.00. Første kontordag er onsdag 3. januar 2007. Du trenger ikke bestille time.

Du kan ta kontakt med servicekontoret i kommunen for å få mer informasjon. Dersom du ønsker å snakke med konfliktrådsleder Arnfinn Moen, kan du ringe ham på telefon 78 95 05 88/99 47 37 03. Det vil være oppslag i avisa Finnmarken om kontordagene. Du kan også gå inn på konfliktrådets hjemmeside her: http://www.konfliktraadet.no/default.aspx .

Konfliktrådet kan tilby: - Generell rådgivning om konfliktløsning - Informasjon om megling i konfliktrådet - Megling i konflikter.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS