• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
skuter_150x98

Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring

11. oktober vil formannskapet behandle høringen "Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag" fra Direktoratet for naturforvaltning.
Her presenterer Direktoratet for naturforvaltning (DN) sitt forslag til nytt regelverk for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Forslaget omfatter en ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og en tilhørende forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag i Finnmark og Nord-Troms.

Les mer om høringen her.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS