logo

Formannskapsmøtet som var berammet til 7. juni utsettes til torsdag 23. juni kl. 0900

Formannskapsmøtet er utsatt pga. lite saker samt at arealplanen ikke er helt klar til behandling.

Dette til orientering.
01.06.2011 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut