• Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
språk-gull

Foreslå vinner av språkprisen!

Hvem eller hva mener du bør få Sametingets språkmotiveringspris i år? Prisen blir delt ut hvert 4. år av Sametinget, og den kan gis til et enkeltmenneske eller en bedrift, prosjekt eller organisasjon, som har lagt mye arbeid i styrking, utvikling og bevaring av samisk språk.

Prisen kan ikke deles ut til Sametingets representanter eller administrasjon. Prisen består av kr. 50.000,- og et kunstdiplom.

Alle kan komme med forslag om hvem som bør vinne språkmotiveringsprisen. Skriv en kort begrunnelse for forslaget ditt og send den til Sametingets språkavdeling innen 15.mars.

Det er sametingsrådet som bestemmer hvem prisen skal gå til. Prisen vil bli delt ut i forbindelse med Sametingets plenum i juni.

Forslagene sendes samediggi@samediggi.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS