• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
IMG_2009_150x100

Fiber til alle kommunale boliger

Kommunestyret vedtok på siste møte, 7.11.07, å bekoste fibertilknytning til alle kommunale boliger der dette er tilgjengelig.
Utbyggingen vil omfatte 27 leiligheter på Vesterelvnesset, Varangerbotn og Nesseby Kirkested.
Etableringsavgiften på kr 4000 pr leilighet dvs kr 108.000 totalt finansieres over kommunens samfunns-og næringsutviklingsfond.
Tilknytningsgebyret på 100 kr/mnd pr leilighet tas inn over økning i husleie for de leilighetene som får fibertilknytning.

Bakgrunnen for saken er at Nesseby kommune i flere sammenhenger har vært en aktiv pådriver for å sikre kommunens innbyggere og næringsliv tilgang på bredbånd. Kommunens egne boliger har vært og er dessverre ennå uten bredbåndstilknytning.

For å gi folk tilbud om fibertilknytning så må kommunen være med å stimulere markedet slik at utbygginger blir igangsatt på alle stedene. Dette kan kommunen gjøre med å etablere bredbåndstilknytning i alle de kommunale boligene der hvor fiber er tilgjengelig. Dette vil også være med på å øke verdien på de kommunale boligene samt gi leietakerene tilgang på moderne teknologi.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS