• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Logo FeFo

Festeavgift på hyttetomter – avklart av Høyestererett

Avgjørelsen angår om lag 1500 av Finnmarkseiendommens hyttefestere og medfører at festeavgiften kun kan reguleres i tråd med vanlig pristigning.

Avgjørelsen angår om lag 1500 av Finnmarkseiendommens hyttefestere og medfører at festeavgiften kun kan reguleres i tråd med vanlig pristigning (konsumprisindeksen). Dette betyr at de berørte hyttefestere på Finnmarkseiendommen får forutsigbare og lave festeavgifter i framtiden.
Hva gjelder festavgiftsaken?


Festeavgiftsaken startet i 2005 med at Statskog ville oppregulere leien for Statskogs 64 festere i Inn statsallmenning i Verdal og dreide seg om reguleringsbestemmelser i gjeldende festekontrakter kan reguleres i tråd med tomteverdien.
Nå er det avgjort at Høyesterett ikke slipper denne saken inn til behandling.
Det betyr at lagmannsrettens dom som gav tomtefesterne medhold i at festeavgiftene skulle reguleres etter vanlig prisstigning er rettskraftig. Høyesteretts beslutning betyr at festekontraktene bare kan reguleres i tråd med prisstigningen (konsumprisindeksen).


Før jul tok FeFo ut skjønn mot en del tomtefestere for å fastsette nye festeavgifter. Samtidig ba FeFo om at skjønnet ble stanset i påvente av Høyesterett sin behandling av ovennevnte sak. Avgjørelsen i Høyesterett medfører at de skjønn FeFo har begjært vil bli trukket, og festekontraktene blir regulert iht. vanlig prisstigning. Festerne dette gjelder vil bli informert om dette direkte fra FeFo.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS