juletre

FeFo tilbyr gratis juletrær til barnehager, skoler, kommuner, offentlige institusjoner og bygdelag i Finnmark.

FeFos kontaktpersoner anviser hvor hogst og henting av juletrær kan skje på Finnmarkseiendommen. Tilbudet gjelder til offentlige institusjoner i Finnmark, og hogsten kan utføres i barskogkommunene Alta, Karasjok, Porsanger, Sør-Varanger og Tana.

Du finner imfo og kontaktpersoner i lenken: http://www.fefo.no/no/Sider/Gratisjuletre.aspx

OBS! Kontaktpersonene anviser kun hvilket område juletreet kan hogges og hentes i.

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut