• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

FeFo regulerer småviltjakta på jaktfeltnivå

Kartleggingen av jakttrykket* på de 131 jaktfeltene på Finnmarkseiendommen viser at det lokalt er behov for reguleringer av småviltjakta for å sikre en bærekraftig jakt og fangst.

FeFo regulerer småviltjakta på jaktfeltnivå

Kartleggingen av jakttrykket* på de 131 jaktfeltene på Finnmarkseiendommen viser at det lokalt er behov for reguleringer av småviltjakta for å sikre en bærekraftig jakt og fangst. De nye reguleringene kommer etter en bred høring blant brukerne og har hatt en god oppslutning. Basert på kunnskap om bestand og jakttrykk i jaktfeltene reguleres det nå på antall jegere samtidig i et jaktfelt og samlet totalt jakttrykk.

Ryper i flukt.jpgFoto: FeFo

 

Finnmarksjegere vil som tidligere ha tilgang til jakt i alle jaktfelt hele sesongen, mens antall jaktkort tilgjengelig for tilreisende jegere vil være begrenset. Dette gjelder spesielt for rypejegerne.  Alle jaktfelt vil i utgangspunktet være åpne for alle, men utover i jaktsesongen kan jaktfelt med høyt jakktrykk bli stengt for tilreisende rypejegere. Jakt på hare og andre arter vil som regel kunne fortsette i jaktfeltet. Det vil alltid være andre jaktfelt hvor tilreisende rypejegere kan jakte. Størrelsen på jakttrykket som kan utøves av tilreisende jegere bestemmes etter kunnskap om årets rypeproduksjon.

 

Lokale reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet i næringsvirksomheten.

 

Ved behov kan fredning og innkorting av jakttid på enkeltarter bli innført i enkelte jaktfelt. Slike reguleringer vil være basert på kunnskap om bestandene og i samråd med kommunene. Disse reguleringene vil gjelde for alle småviltjegere.

 

Pliktig aktivering av jaktkort gjelder for alle ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Det innføres også pliktig fangstrapportering.

 

-Innføring av jaktfelt har vært nødvendig for å sikre en kunnskapsbasert, bærekraftig forvaltning av småviltet på Finnmarkseiendommen. Inndelingen i 131 jaktfelt gir FeFo en god oversikt over jakttrykk og uttak lokalt, samtidig som det åpner for rasjonelle reguleringer lokalt på eiendommen ved behov, sier nestleder for utmarksavdelingen Einar J. Asbjørnsen i en kommentar.

 

Jaktkortsalget starter 15. juli.

*Hva er jakttrykk?

Jakttrykk måles i antall jakta dager delt på antall kvadratkilometer et jaktfelt består av.

Eksempel: I et jaktfelt på 100 km2 jakter 10 personer 5 dager hver. De har da jaktet 50 dager til sammen, og jakttrykket blir 0,5 jaktdag pr km2. (10 pers x 5 dager / 100 = 0,5 jaktdag pr km2)                                                  

Forskning viser at jo høyere jakttrykk, dess høyere andel av en rypebestand blir høstet.

Her kan du se jakttrykk i Finnmark: http://www.smavilt.no/fefo/jakttryck/totalt.html

 
 

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS