• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Karlebotn skole

Etterbruk av Karlebotn- og Nesseby Skole

Det arbeides nå med å se på hvilke muligheter vi har med etterbruken av Karlebotn- og Nesseby Skole når det nye oppvekstsenteret settes i drift.

Iflg. fremdriftsplanen skal det nye oppvekstsenteret være innflyttningsklar ved årsskiftet.  De gamle skolene vil dermed bli frigjort til annet bruk.   Kommunen har engasjert et konsulentfirma til å utarbeide tegninger og prospekt på byggene.  Prospektet skal benyttes som dokumentasjon og en presentasjon for private og andre som ønsker å skape virksomhet og arbeidsplasser i kommunen med utgangpunkt i byggene.  

I prospektet skal en også forsøke å skissere forskjellige alternativer for bruk av byggene.  Dette kan være ombygging til leiligheter, kontorer, turismeformål, produksjonslokaler m.m.  Mulighetene er mange.

Kommunen er interessert i innspill fra interessenter og andre som har gode ideer.  Ta gjerne kontakt med Oddleif Nilsen, e-post oddleif.nilsen@nesseby.kommune.no eller Odd Arne Dikkanen, e-post odd-arne.dikkanen@nesseby.kommune.no 

Det vil også være aktuelt å avholde et folkemøte om fremtidig drift av skolene.

Foto: Øystein Eriksen

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS