• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
språk

Det flerspråklige Finnmark utgår dessverre på grunn av streik.

Forelesning med Øystein Vangsnes om "Det flerspåklige Finnmark", må avlyses på grunn av stengte flyplasser.

Mandag 4.juni på Unjárgga oahppogáldu/ Nesseby oppvekstsenter.

Kl.14.00 – 15.30 Tema for ansatte i skolen 

Kl.17.00 – 18.30 Tema for ansatte i barnehage og SFO

Foreldre og alle andre som ønsker og høre på forsker Øystein Vangsnes er hjertelig velkommen.

 

Forsker Vangsnes slår fast at tospråklighet er et gode både for individet og samfunnet. Statistisk sett har de som vokser opp med to språk en del utviklingsmessige fordeler. Dess tidligere barn blir påvirka av to språk jo bedre er det, sier forsker Vangsnes. Samtidig er det viktig at barn som vokser opp med to språk er trygge på de to språkene. Barn merker fort andres holdninger, og de merker også om et språk er uviktig eller mindre verdt. Dette skal forsker Øystein Vangsnes tematisere

ØYSTEIN VANGSNES (f. 1968) fra Leikanger i Sogn, er lingvist med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Nå arbeider han ved Universitet i Tromsø der han er koordinator for et stort nordisk samarbeidsprosjekt som arbeider med å kartlegge grammatikken i dialektene i det nordiske språkområdet. Han har også byrja å orientera seg mot forsking på samiske språkforhold, m.a. gjennom deltaking i det tverrfaglege pitesamiske prosjekt. Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst, leia frå Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Vangsnes blogger for forskning.no og han er aktiv deltaker i mange språkdebatter i media.


På fritida er han oppteken av frilufts- og familieliv, musikk, skikøyring, skigåing, matlaging, kulturvern og byutvikling mm

Les mer om Øystein: http://www.hum.uit.no/a/vangsnes/ 

http://www.forskning.no/blog/vangsnes

 

http://www.finnlitt.org/wp-content/uploads/Dag-og-tid-30.03.2012.pdf

 

 


 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS