HDIR-LOGO-VERTIKAL-NO-CMYK

Tilskuddordning «Aktivitet seniorer og eldre» for 2015

Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddordningen «Aktivitet seniorer og eldre» for 2015 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside.

http://helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/aktivitet-seniorer-og-eldre.aspx

 

Søknadsfristen er 19. januar 2015.

 

Vi ber dere om å sende til:

  • Rådmann
  • Ordfører
  • Eldreråd
  • Folkehelserådgivere
  • Helse- og omsorgs rådgivere
  • Frivillig organisasjoner i kommunen
  • Andre relevante

 

Vennlig hilsen

 

Vlora Kabashi
rådgiver

avdeling oppvekst og aldring

tlf. 810 20 050, 24 16 39 12

 

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

 

 

Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut