• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
elg i sikte

Avslag på søknad om lengre jakttid på elg i Unjárgga/Nesseby og Tana kommune.

Fylkesmannen avslår søknaden begrunnet i at det ikke foreligger særlige bestandsmessige forhold i søknadene som tilsier at jakten må forlenges i år.
Fylkesmannen viser til at Tana og Nesseby kommuner, henholdsvis 23. og 24. oktober 2008, søker om forlengelse av elgjakta med 14 dager i år.
 
Fylkesmannen sender vedtaket på denne måten for at kommunene skal få svar så raskt som mulig.
 
Fylkesmannen avslår søknaden begrunnet i at to av tre reinbeitedistrikt i Tana og ett reinbeitedistrikt av ett i Nesseby ikke ønsker forlengelse av elgjakten i områdene de har rein.
 
Fylkesmannen avslår søknaden begrunnet i at det ikke foreligger særlige bestandsmessige forhold i søknadene som tilsier at jakten må forlenges i år. Dessuten er det 7 dager igjen av jakten. Vi regner derfor med at det blir felt flere elger i begge kommunene, spesielt siden det er godt jaktvær nå og at det er meldt godt jaktvær for helga.
 
Dette er et enkeltvedtak som det kan klages på innen 3 uker. Begrunnet klage sendes Direktoratet for Naturforvaltning via Fylkesmannen i Finnmark.
 
 
Harald Muladal       telefon 78950363
Fylkesmannen i Finnmark
Statens Hus
9815 Vadsø
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS