• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

VIRKSOMHETSLEDER FOR UNJÁRGGA/NESSEBY OPPVEKSTSENTER

Det er ledig stilling som virksomhetsleder for et nytt oppvekstsenter som er under bygging i Varangerbotn. I oppvekstsentret vil skole, barnehage og skolefritidsordning inngå. Nesseby kommune er en tospråklig kommune, hvor samisk og norsk språk er likestilt.

Stillingen som virksomhetsleder utfordrende og spennende, og er tillagt stor myndighet. Virksomhetsleder har et samlet økonomisk, personalmessig, faglig og administrativt ansvar for sin virksomhet. Virksomhetsleder er ansvarlig for virksomhetens tjenesteproduksjon, og at denne leveres med en høy grad av service.  Stillingen rapporterer til rådmannen. Det tas forbehold om muligheten for endret arbeids- og ansvarsoppgaver.

To skoler, en barnehage og skolefritidsordningen skal slås sammen til en virksomhet med en leder. I forkant av denne omorganiseringen så skal det settes i gang en prosess som også involverer alle ansatte. Den som blir tilsatt i stillingen vil være prosjektleder for dette prosjektet.


Vi søker virksomhetsledere som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Pedagogisk kompetanse
 • Ledererfaring
 • Personlige egenskaper og holdninger som kreves av en leder

Har du samisk språk-og kulturforståelse så er det en fordel.


Vi kan blant annet tilby:

 • Lønn og godtgjøring m.m. etter nærmere avtale
 • 7 ekstra fridager pr. år. som kompensasjon for ekstraarbeid og møtevirksomhet og lignende

Referanser bes oppgitt. Søknad med cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Unjárgga gielda / Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn  innen : 1.12.2010 Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rådmann Stian Lindgård på tlf. 40 44 05 05 eller personalrådgiver Tom Ivar Haukland på tlf. 40 44 05 03

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS