• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Vanndunk, blå,

Hánnoaivi kilda til produksjon av mineralvann

Nesseby kommune godtar samarbeidsavtale med World Wide Pilot.

World Wide Pilot forestår tinglysning av avtalen, og bærer kostnadene for dette.

Avtalen lyder som følger:
 
1.         Tilrettelegging
Nesseby kommune tilrettelegger kommunens arealplan slik at klausuleringssoner blir implementert i kommuneplanens arealdel, slik at lovligheten med å drive produksjon av naturlig mineralvann på flasker er i henhold til mattilsynets regelverk.

2.         Avtale med grunneier
Det utarbeides en avtale slik at WWP`s bruk av brønn # 1 (nærmest elven), og som står på inngjæret område til Nesseby kommune med Gnr 5 Bnr 99 er i henhold til regulerings soner, slik at det ikke oppstår konflikter som kan påvirke WWP`s foretningsvirksomhet.

3.         Innfrielse
Nesseby kommune innfrir sine forpliktelser i henhold til punkt 1 og 2 ved endelig vedtak av kommuneplanens arealdel.

4.         Nedsettelse av produksjonsbrønner
WWP har gjennomført ett eget forprosjekt som beskriver arbeidsomfang og hovedprosjekt som beskriver nedsettelsen av de 2 produksjonsbrønnene på inngjæret område ved vannverket i Karlebotn.
Det er avtalt med kommunen at ene brønnen vederlagsfritt skal være tilgjengelig for tilkobling til Karlebotn vannverk, og den andre brønnen skal tilkobles WWP`s vanntapperi.

5.         Vannmengde
Nesseby kommune benytter i dag 60 m3 vann pr time og oppnår sitt behov med god margin ved å koble seg på brønn # 2 som leverer ca 1800 m3 i timen. WWP benytter brønn # 1 til vannproduksjon og kobler separate rør til produksjonslokalet.

6.         Vedlikehold av brønnene
WWP og kommunen vedlikeholder sine respektive brønner selv.
 
7.         Eksklusiv Rettighet
Brønn # 1 som står inne på kommunens område står til disposisjon for WWP`s foretningsvirksomhet i en periode på 99 år med automatisk opsjon på 99 år. WWP skal betale vanlig kommunal vannavgift til kommunen i henhold til målt vannforbruk Ytterligere rimelig avgiftsøkning utover ordinær vannavgift kan vurderes etter 5 år.
 
8.         Tilbakeføring av rettighetene
Rettighetenetil å benytte vannkilden i Karlebotn for tapping av naturlig mineralvann på flasker fra brønn # 1 går tilbake til Nesseby kommune hvis WWP opphører driften eller går konkurs.

9.         Lokalitet og fremføring av vann
WWP vil diskutere med kommunen hvor det er best egnet lokalitet å fremføre vannet i Karlebotn området, samt diskutere avtale om lokalitet.
 
10.      Varemerke
WWP vil benytte ett varemerke som er relatert til kildens historie.

11.      Foretningsadresse
Selskapets foretningsadresse vil bli i Karlebotn.
 
12.      Opphør av denne avtalen
Denne avtale bortfaller i sin helhet hvis WWP ikke har startet produksjon av vann innen 5 år fra denne avtale er underskrevet. Denne avtalen bortfaller også i sin helhet, hvis vann ikke tappes og produserer i Nesseby kommune.
 
13.      Tinglysning
Ovennevnte avtale tinglyses.
 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS