• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
museum

Deanu ja Várjjat museasiida/Tana og Varanger museumssiida etableres

Nesseby kommunestyre vedtok på siste møte å etablere stiftelsen Deanu ja Várjjat museasiida/Tana og Varanger museumssiida.
Formålet med stiftelsen er å styrke museene gjennom en omorganisering til større enheter. Etableringen av stiftelsen imøtekommer Sametingets krav om konsolidering, som igjen bygger på statens museumsreform.
Museumseierne innleder forhandlinger med Sametinget om fullfinansiering av stiftelsen DEANU JA VÁRJJAT MUSEUASIIDA/TANA OG VARANGER MUSEUMSSIIDA. Forhandlingene påbegynnes umiddelbart etter at alle eiere har vedtatt etableringen av stiftelsen.
Stiftelsen skal trå i kraft fra 01.01.2009 forutsatt finansiering i henhold til vedlagte stiftelsesdokument.
Nesseby kommune oppfordrer eierne til å finne et mer hensiktsmessig navn på stiftelsen gjennom en navnekonkurranse i eierkommunene, heter det i kommunestyrevedtaket.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS