• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
fl2008

FNs tusenårsmål i fokus

FINNMARKSLØPET I UNJÁRGA/ NESSEBY

I 2007 ble Finnmarksløpet bedt om å være budbringer av FNs tusenårsmål.

 I samarbeidet mellom Alta kommune og Fredskorpset fødtes idéen om at Finnmarksløpet kunne fokusere på FNs 8 universelle tusenårsmål under løpet i 2008, og dermed ble Finnmarksløpets kulturprogram etablert. Kulturprogrammet skal ta hensyn til FNs tusenårsmål, det kulturelle mangfoldet lokalt, regionalt og internasjonalt, og ikke minst skape en kulturell ramme rundt verdens vakreste vintereventyr - Finnmarksløpet…

 FNs tusenårsmål:
1. Halvere fattigdom
2. Utdanning for alle
3. Fremme likestilling
4. Barnedødelighet
5. Bedre mødres helse
6. HIV/AIDS og malaria
7. Bærekraftig utvikling
8. Globalt partnerskap

Unjárga/Nesseby kommune med sjekkpunkt Varangerbotn har valgt å fokusere på innholdet i mål nr. 7 og 8, der vi allerede er godt i gang på flere områder, blant annet:

 • her drives ingen energikrevende eller forurensende industri
 • derimot er vi en "grønn" kommune med primærnæringer som reindrift, fiske og sauehold, med binæringer som elgjakt, rypefangst og multebærplukking
 • vi har en sjarkflåte med lang bærekraftig tradisjon
 • kommunen har brukt enøk-tiltak som ledd i strømsparing i en årrekke
 • mat produseres lokalt og er dermed kortreist: altså ingen frakt, og kunder kan spore maten direkte til produsent
 • arrangementet Vuonnamárkanat: tradisjonsrikt samisk marked med håndverksprodukter og matvarer produsert både lokalt og regionalt
 • kommunen er tospråklig og tilbyr ulike kurs i samisk til både voksne og barn
 • kommunen samarbeider med forskningssenteret CICERO om forskning på klima og klimaendringer
 • kommunen samarbeider aktivt over landegrensene mot Russland og har i 10 år drevet kulturutveksling med Petsjenga skole mellom 6. klassene og deres foreldre og lærere

Særlig fokus under Finnmarksløpet og det lokale kulturarrangementet:

 • 8. klassingene i kommunen skal visualisere de to tusenårsmålene i Unjárga/Nesseby gjennom snøskulpturer: russiske matrusjka-figurer og den utrydningstruede fjellreven
 • lokale lag og foreninger serverer kortreist og "global" mat ved sjekkpunktet
 • kulturprogrammets konserter har globalt fokus gjennom lokale og internasjonale artister, støttet av Fredskorpset
 • Varanger Samiske Museum fokuserer på innvandrerkulturer gjennom utstillingen "Fra Russland til Nesseby", som er portretter av russiske kvinner som bor i kommunen
 • elever ved Karlebotn skole har hatt temadager om 1000års-målene og sammen med Alta ungdomsskole og Østertana skole laget et bilde som vises på de ulike sjekkpunktene
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS