• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
kafe

Bli medeier på vårt nye treffsted

Invitasjon til å bli medeier på vårt nye ”treffsted”. 19 november kl 19 00 på Varanger Samiske Museum - skjer det.
                         
Invitasjon til å bli medeier på vårt nye
”treffsted”

Nå er forarbeidet gjort, og nå gjenstår å få bedriften stiftet.

19 november kl 19 00 på Varanger Samiske Museum -  skjer det.
Servering (forhåpentligvis lokal mat)

Stiftelsesmøte for vår nye og spennende ”kultur- og næringsbedrift”

Bedriften skal bidra til;
En mer levende og mer attraktiv kommune
Flere arbeidsplasser/ringvirkninger
Ungdom/voksne skal få et sted å møtes!
Et sted der nye idèèr og muligheter skal skapes!

Så velkommen som medeier; om du politiker, innbygger, utflyttet innbygger, hytte eier, bedriftseier i kommunen eller utenfor kommunen.

 
Limriks for nåtiden og fremtiden!

Nå;
Dette har ingen ”gavnet”
Noe har vi savnet
Utenfor Esso har vi sittet
Og på jentene tittet
Nå, endelig inne vi havnet!


Fremtidsvirsjoner;
På ”lokalmat” vi spiser oss mette,
Og champagnekorkene sprette,
Mange flere stopper
Og vi i glede hopper
Klart vi blir med på dette!


Tenk å kunne å ut å spise,
Eller bare fnise
 
Snakke om jakta
Eller om fakta
Dette kan vi prise!

Atle smiler
Ingen lenger tviler
Barnehagene fylles
Politikerne hylles
Lynn fremdeles healer

Så:
Bedriften har ennå ikke navn
Dette er et savn
Har noen en idè
Så bare si det
Håper navnet kommer i havn!

Hilsen
InterimsstyretNedenfor følger mer informasjon og fakta.
 
De fleste er vel kjent med at det har avholdt møter både for voksne og ungdom får i gang et ”treffsted” i de ”gamle kiosklokalene”.  Vi er vel alle enige om at det er noe vi trenger her.

Det har igjennom møtene kommet fram mange gode idèer om hva et slikt sted bør innholde, både for å ha et konsept som gir økonomisk driftsgrunnlag, men som samtidig vil være en plass for å ivaretar og bygge opp under de kulturelle og sosiale sidene i Nesseby kommune. Konklusjon etter møtene er at dette vil være et meget positivt bidrag for Varangerbotn og Nesseby som sted, samt at det er et stort ønske om å få til noe.
 
Hovedessensen i selskapet blir lokalmat, og her har vi ressurser fra lokale næringsdrivende i masse vis, samt at vi har et veikryss som kan få stor betydning for Varanger som distrikt. Beliggenheten gjør også at en turistformidling for hele Varanger kan legges her. Dette vil være er en bedrift som skal være et supplement for det eksisterende næringsliv, som gjør det mulig å dra ut resurser på tvers av næringene og få til et samarbeid som vi ser naturlig. Vi håper også at et slikt selskap vil være en aktør som kan være med på å skape nye behov som igjen vil føre til nye selskap og flere arbeidsplasser.

Siste møte som ble avholdt 20. september da det ble besluttet å stifte et aksjeselskap innen 15.november 07.  På dette møte ble det valgt et interimsstyre på 4 personer som består av;
Alf Helge Bernhardsen, bor i Vestre Jakobselv, og er medeier i Jegerstua Våpen.
Werner Mehti, sykepleier, opprinnelig fra Bodø, har bodd her for 10 år siden, og er nå flyttet tilbake.
Videre Magnhild Mathisen og Ingrid Mikkelsen, som de fleste kjenner til.

Det var bred enighet om at flest mulig måtte få muligheten til å få være med som aksjonær i dette selskapet da dette vil være et selskap som forhåpentligvis vil være en bidragsyter til både økt optimisme og positivitet i kommunen vår.
Prosjektet er presentert både for Innovasjon Norge og Sametinget, og de syns idèen var god, og vil være med som bidragsyter for å få dette til, men de ønsket mer eksakte tall på hvor stor aksjekapital vi klarer å få igjennom en slik felles satsning, før et eventuelt tilsagnsbrev gis.

Så derfor dette brevet.
Vi foreslår å sette hver aksje verd kr 1 000. Det er da tenkt å få bedrifter, lag og foreninger og private å gå inn med midler.

Målet er kr 600 000 i aksjekapital, der Indre Finnmark Investeringsselskap kan gå inn med inntil 49 % aksjekapital. Invitasjon til Nesseby Kommune om de kan gå inn med
kr 200 000,-

Målet er å starte en bedrift med lønnsomhet og da er tanken å starte uten gjeld, og for å lykkes med det kreves det en dugnadsinnsats for å få bedriften klar til neste sommer.
Nå går det mot vinter og for mange mye tv titting, hvorfor ikke bruke den tida til noe som kommer oss alle til gode, og at vi igjen har fått til noe sammen.

Et aksjeselskap fungerer som følgende;
Alle som går inn med aksjekapital er medeiere, og det er de som stifter selskapet. Og det er eiere som bestemmer hvem som skal sitte i et styre, og styret har hovedansvaret for drifta sammen med daglig leder.  
Og er det noen som kjenner eller vet om noen som kan tenke seg en jobb som daglig leder i en ny og spennende fremtidsbedrift.
 
Målet er å starte en bedrift med lønnsomhet og da er tanken å starte uten gjeld, og for å lykkes med det kreves det en dugnadsinnsats for å få bedriften klar til neste sommer.
Nå går det mot vinter og for mange mye tv titting, hvorfor ikke bruke den tida til noe som kommer oss alle til gode, og at vi igjen har fått til sammen.

Ønsker med dette dere velkommen enten som medeier, eller bare en positiv bidragsyter på en eller annen måte.
 
Ønsker du å kjøpe aksjer og ikke kan møte den 19. ende, da må du gi fullmakt til noen som kommer på stiftelsesmøte.
Følgende opplysninger: navn, adresse, personnr/org nr (for bedrifter) og antall aksjer.

Spørsmål kan rettes til interimsstyret.

Med vennlig hilsen
Interimsstyret


Ingrid Mikkelsen     Magnhild Mathisen         Alf Helge Bernhardsen
Tlf 97033086           Tlf 97572593                   Tlf40588644
Epost:regnskapsservice@online.no   minmathi@online.no                 alf@autosalg-as.no
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS