• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
fugler_200x129

Birding Destination Varanger - potensialer og tilrettelegging for fugleturisme.

Vi inviterer herved til lansering av studien Birding Destination Varanger ved Varanger samiske museum torsdag 30 August klokken 1000 - 1500.

Birding Destination Varanger –  potensialer og tilrettelegging for fugleturisme i Vardø, Vadsø, Nesseby og Båtsfjord kommuner.

Vi inviterer herved til lansering  av studien Birding Destination Varanger ved Varanger samiske museum torsdag 30 August klokken 1000 - 1500.

Varanger regnes som en av verdens fremste fugledestinasjoner. "Birding Destination Varanger" er en gjennomgang av temaet fugleturisme, og den viser hvor og hvordan man kan tilrettelegge for dette.

På møtet 30 August samles et representativt utvalg av de aktørene innenfor denne satsingen i Varanger. De inviterte kommer både fra  kommunene, fra reiselivsaktører, fra Fylkeskommune, Fylkesmannen og Nasjonal Turistvei. Målet er å skape en felles forståelse av temaet fugleturisme i Varanger. Naturbasert reiseliv er i sterk vekst og vi vil med dette sette fokus på de positive mulighetene som finnes. Dette er et stykke pioner-arbeid som er unkt for Varanger. Det er også første gang Varanger som et helhetlig reisemål beskrives så detaljert og målrettet.
Stedutviklingsstudien er et unikt grunnlagsmateriale som vil gjøre arbeidet med tilrettelegging mye enklere da den beskriver kvaliteter og konkrete muligheter på eksakte steder på Varangerhalvøya”

Kate Utsi, Destinasjon VarangerProgram
1000: 1045: Handmat og drikke utenfor Varanger samiske museum. Vi starter dagen med en liten fugleopplevelse (overraskelse)
1045: 1115: Ønsker velkommen og deltagere får anledning til å presentere seg.
1115: 1145: Introduksjon VVV-prosjektet og stedsutviklingssstudien av prosjektleder Svein Harald Holmen.
1140-1150: pause
1150-1235: Tormod Amundsen daglig leder i Biotope presenterer studien Birding Destinasjon Varanger.
1235-1245: Pause
1245: 1345: 4 perspektiv på birding i Varanger . Vardø hotell ved Tor Emil Syvertsen, Bernt Aksel Jensen Vadsø havn, Ørjan Hansen Arctic tourist, og Kate Utsi Destinasjon Varanger.

1345: 1400 : Pause


1400: 1500: Oppsummering:   Runde rundt bordet for kommentarer og spørsmål.


Varanger er verdens beste arktiske fugledestinasjon - denne posisjonen må vi ta vare på og utvikle!
Vel møtt til et dagsseminar på Varanger Samiske Museum, med fugler og tilrettelegging på agendaen!


Med vennlig hilsen


Svein Harald Holmen
prosjektleder ved Varanger Næringssenter

Tormod Amundsen
Arkitekt og feltornitolog, Biotope

Kate Utsi
Destinasjon Varanger


Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS