• Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
natureit

Bestill vedteigen din på nett

På den nye vedportalen www.natureit.no kan vedhoggere i Finnmark selv velge vedteig og skrive ut vedseddelen samme dag.

FeFo har i samarbeid med andre utviklet en ny vedportal som skal håndtere flesteparten av vedutvisningene på FeFo grunn. 

En rekke hogstområder er nå klargjort i finnmarkskommunene.  Det er samtidig tatt hensyn til annen privat eiendom og båndlagte områder.

Hogstområdene i vedportalen er tradisjonelle bruksområder der finnmarkinger tidligere har hentet vinterved til hytte og hjem.

www.natureit.no kan vedhoggerne velge et område som er åpnet for hogst, finne seg et ønsket hogststed og markere dette.

Personopplysninger fylles inn på nettsiden og kun administrasjonsgebyret på kr 225,- betales for ett års vedteig.

Vedseddelen skrives ut og kvittering sendes på e-post. Deretter kan vedhoggerne gå i skogen og starte vedhogsten. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS