• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Psykiatritjenester

Psykiatrisk medarbeider tilbyr samtaler til personer som har behov for en å snakke med.

Tema
Psykisk helse
Psykiatritjenester

Beskrivelse
Psykiatritjenesten tilby samtaler til personer som er i kriser, har depresjoner eller av andre årsaker trenger noen å snakke med. Denne tjenesten har oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser som bor hjemme. Psykiatritjenesten samarbeider tett med andre deler av hjelpeapparatet ved behov.

Tjenesten kan gis i form av: - Støttesamtaler i forhold til livssituasjon. - Hjemmebesøk - Miljøarbeidertjeneste

Målgruppe
Mennesker med psykiske lidelser og i krise.
Kriterier/vilkår
Du kan også ta direkte kontakt for videre avklaring.
Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis.
 
Eksterne lenker
Regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se kommunehelsetjenesteloven §§ 1-3 og 2-1.

Lover
Helsepersonelloven
Kommunehelsetjenesteloven
Pasientrettighetsloven

Forskrifter
Forskrift om individuell plan

Forskrifter
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Pårørende - en ressurs (veileder)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Ta direkte kontakt med psykiatrisk medarbeider for avtale. Fastlege, spesialisthelsetjeneste eller annen kommunal helse- og sosialtjeneste kan også hjelpe deg med kontakt.

Du kan selv også ta kontakt for nærmere informasjon.

Skjema

Link til søknadskjema

Henvendelse til Psykiatrisksk sykepleier, Nesseby helsesenter, Nyborg, 9840  VARNGERBOTN. Tlf: 78 96 01 54

Søknaden sendes til
Pleie- og omsorg,  Nyborg, 9840 VARANGERBOTN.  
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Virksomhet: Pleie- og omsorg
Telefon: 78 96 01 41
Postadresse: Nyborg, 9840  VARNGERBOTN
Besøksadresse: Nesseby helsesenter

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS