• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Kommunen og Trygdekontoret har flytta i lag

I Nesseby har trygdekontoret flytta inn på rådhuset for å bli samlokalisert med kommunens hjelpetjeneste. Samlokaliseringa er begynnelsen på en bedre arbeids- og velferdsforvaltning og vil gi et bedre tilbud for kommunens befolkning. Jeg er, i likhet med mange av innbyggerne, svært spent på dette samarbeidet, og ser fram til innspill og kommentarer fra brukerne i tida som kommer! Foranledningen for dette samarbeidet er at Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om en ny arbeids- og velferdsordning (NAV), og har vedtatt en ny reform. Hovedelementene i den nye reformen er:

· Det skal opprettes arbeids …quot; og velferdskontorer i kommunene i samarbeid mellom kommunen og staten

· Det opprettes en ny statlig etat som tar opp i seg oppgavene fra dagens Aetat og trygdeetat. Disse to etatene legges samtidig ned.

03-10-2005

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortings- og Sametingsvalget må du stå i manntallet.
Sjekk manntallslistene som nå er lagt ut til gjennomsyn!

06-07-2005
Ann Jorid i Pentikutsalget_300x225

Vi har fornyet vennskapsavtalen med Posio kommune

Ordføreren og næringsrådgiveren har nylig besøkt vår vennskapskommune Posio, og vil komme med litt informasjon om kommunen og om avtalen vi gjorde der.

30-06-2005
aj redigert_200x197

Finnmarkseiendommen til Nesseby

Ordfører Ann Jorid Henriksen mener at det naturlige plasseringsstedet for
Finnmarkseiendommen er Nesseby. Hun har flere ordførere og andre, både fylkes-
og sametingspolitikere, med seg når hun nå lanserer Nesseby som hjemkommunen til
den nye Finnmarkseiendommen.
31-05-2005
forandring_150x128

Vi fornyer kommuneplanen

Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanen skal rulleres.  Det er et viktig og tidkrevende arbeid, og resultatet kommer til å være toneangivende for hvordan kommunen skal utvikles og ”se ut” i framtiden.

22-03-2005
AnnJ_130x163

Åpen dør for kommunens innbyggere

Som ordfører er jeg bindeleddet mellom kommunens innbyggere og rådmannen/ administrasjonen. Rådmannen er alle ansattes øverste sjef. 

Som folkets ombud er jeg opptatt av å ha kommunikasjon med kommunens innbyggere.  I hektiske tider med mange møter er det nok ikke alltid like lett å nå meg, men stort sett er jeg å finne på rådhuset.  Jeg har kontor i Serviceavdelingen like ved inngangen, døra står alltid åpen, så det er bare å komme inn! 

Du kan kontakte meg om ting du har på hjertet, komme med idéer og forslag, klager eller problemer!  Dersom jeg ikke er å finne meg på kontoret, kan jeg nås på annjorid.henriksen@nesseby.kommune.no eller på tlf. 789 59501.

Velkommen!

22-03-2005

Ordførers mobiltelefonnummer

Ordfører Ann Jorid Henriksen står ikke oppført med mobiltelefonnummer på hjemmesiden. Vi vil derfor opplyse at ordførers mobiltelefonnummer er 90069501
19-03-2005
Web levert av CustomPublish AS