• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
penga_100x101

17. mai og kulturmidler

Kommunen søker arrangør for 17. mai og ber i samme omgang lag og foreninger søke om kulturmidler.

 17. mai

Vi ber lag og foreninger sende inn søknad med programforslag til arrangementet på nasjonaldagen. Foreningen som får tildelt ansvaret for arrangementet vil bli godtgjort med kroner 10.000,-

Søknader sendes på mail eller per brev til kommunen.

Søknadsfrist 17. april.

Kulturmidler

Lag og foreninger som ønsker å søke kulturmidler må gjøre dette på eget skjema. Vedlagt skal ligge regnskap og årsmelding for 2012. I samme vending ber vi de lag og foreninger som har en aktivitetsplan om å sende denne også inn. 

Søknadsskjema finnes her: Kulturmidler.doc

Dette kan sendes inn enten på mail eller per brev til kommunen.

Søknadsfristen er 15. mai. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS