• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
merpeng

17. mai arrangør, kulturmidler og kulturprisen

Informasjon og søknadsfrister

17. mai arrangør

Vi ber lag og foreninger søke om ansvaret for årets 17. mai arrangement. Søknad med programforslag bes sendt inn per mail eller brev til kommunen. Søknadsfrist 1. mars.

Kulturmidler

Tildeling av kulturmidlene for 2011 skjer i slutten av mai. Vi ber alle potensielle søkere om å sende inn søknad på eget skjema. Vedlagt skal følge årsberetning og regnskap for 2010.

Vi ber alle søkere om å opplyse hva de tenker å bruke midlene til. Samtidig oppfordrer vi til å fylle ut så mye informasjon som mulig om deres aktiviteter for å gjøre behandlingen av søknadene lettere. Søknadsfrist 13. mai.

Kulturprisen 2011

Nesseby kommunes kulturpris deles ut hvert 3. år, og i år er det igjen på tide.

Kriterier for tildeling av kulturprisen:
Kulturprisen skal være en påskjønnelse for spesiell innsats for å fremme kultur og miljø i lokalsamfunnet og/eller for utadrettet virksomhet til kommunens beste innen samme område. Prisen kan deles til enkeltpersoner, grupper eller lag/foreninger som er bosatt, eller har sitt virke i kommunen.

Nominasjoner kan sendes inn på mail, per brev eller leveres personlig på servicekontoret i Varangerbotn. Nominasjonene skal være begrunnede og eksempler på hva som er gjort for å fortjene denne prisen. En jury vil bli satt sammen for å vurdere de nominerte, og kunngjøringen vil skje på årets Vuonnamárkanat.

Frist for innlevering av nominasjoner er 1. juni.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS