• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
ledig-stilling_100x100

100% fast stilling som psykisk helsearbeider

Unjàrgga gielda/ Nesseby kommune har ledig fast 100% stilling som psykisk helsearbeider.

17-03-2017
ledig-stilling_100x100

50% stilling som psykologspesialist/ psykolog, engasjementstilling i 3 år

I forbindelse med opprettelse av ny kommunal tjeneste søker Nesseby kommune etter psykolog, foreløpig i 50 % engasjementstilling. 

17-03-2017
ledig-stilling_100x100

Ferievikarer pleie og omsorg

Nesseby kommune -  virksomhet for pleie og omsorg har behov for ferievikarer i perioden 26.06.2017 – 27.08. 2017 (uke 26 – 34). Vi søker renholdere, pleiemedhjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere.

01-03-2017
Web levert av CustomPublish AS