• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2018 - 2020

06-12-2016
logo

Offentlig ettersyn

Kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

24-08-2016
logo

Høring

Utkast til kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Arbeidet med planstrategien ble igangsatt av Nesseby formannskap som planutvalg 12.4.2016. Planstrategien skal behandles i kommunestyret i Nesseby 20.9.2016.

25-07-2016
nyelv-bru

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger

Kommunestyret vedtok, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ,i møte den 22.06.2016 reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger.

08-07-2016
logo

Offentlig høring

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
logo

Offentlig høring

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 -19

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
logo

UTLAGT TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR KJØRING MED SNØSCOOTER

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune legger med dette ut forslag til lokal forskrift for snøscooterløyper med tilhørende løypekart til offentlig ettersyn i 4 uker.

Høringsfrist settes til 21. mai 2016.

25-04-2016
logo

Offentlig høring

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Unjárgga gielda/Nesseby kommune 2016-2020

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
logo

Offentlig høring

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2016-2019

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
logo

Offentlig høring

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Høringsfrist er 4 uker, avsluttes 23. mai. Høringsinnspill sendes postmottak@nesseby.kommune.no

25-04-2016
Web levert av CustomPublish AS