• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Barnehage

Barnehage

 

Beskrivelse av tjenesten

 

Planer

Årsplan 2016.pdf
Årsoversikt satsningsområdet 2016.pdf
Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen.pdf
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Hjemmel

Barnehagen er et frivillig tilbud som drives i samsvar med Lov om barnehager av 5.mai 1995 med forskrifter, herunder forskrift om rammeplan .

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter

Priser og gebyrer

Gratis barnehage (Kr. 350,- matpenger pr. mnd.)

Hvordan søke?

Kontakt Dagmar Trane tlf.: 40 44 05 71

Søknadskjema

Søknadsskjema barnehageplass

Søknadsfrist

Hovedopptak 1.april

Behandlingstid

3 uker

Dersom behandlingstiden på 3 uker ikke overholdes, så sendes midlertidig svar i hht forvaltningsloven § 11a

Avgjøres av

En fra administrasjon for skole og barnehage, en fra sosial og barnevern, og en fra PPT

Klage

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningelovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sendes til Unjárgga gielda/Nesseby kommune.
Ankeinstans er kommunens klagenemnd.

Kontaktperson m/alle opplysninger

Virksomhetsleder Heidi Johansen

Tlf.: 40 44 05 76

Epost: heidi.johansen@nesseby.kommune.no

 

Skolerute 2017 - 18

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS